Přes práh: Dezinformacemi proti manželství pro všechny páry

Místo: Pride Life – Divadlo U Valšů

Debata o dezinformacích a o tom, jak dopadají na LGBT+ lidi u nás a na přijetí manželství pro všechny páry.

„Označení rodič 1 a rodič 2 nahradí matku a otce, kteří už na západě přestali existovat. Dojde k redefinici a rozmělnění pojmu manželství. Manželství pro všechny páry rozjede obchod s dětmi. Západní civilizace se hroutí a odklonila se od „tradičních hodnot“, protože pracuje na zajištění bezpečnosti a rovnosti LGBT+ lidí a podporuje koncepty, jako je rovnost žen…,“ toto není výtažek z dezinformačního e-mailu, který už v nějaké podobě dorazil i někomu z vašich příbuzných. Tyto prokazatelné dezinformace se běžně objevují v Českých médiích, nebo je můžete slyšet z úst politické a církevní reprezentace. Odkud a proč se k nám šíří? Co je cílem dezinformačních narativů, jejichž efektem je destabilizace a demoralizace naší společnosti? Proč díky šíření dezinformací a manipulací ještě Česká republika nemá manželství pro všechny páry?

Panelová debata s lidmi, kteří téma dezinformací dlouhodobě zkoumají, mluví a píší o něm v médiích nebo vědí, jaký má dopad na pokrok společnosti a běžný život lidí a především LGBT lidí v naší zemi.

Moderuje Marie Heřmanová, digitální antropoložka ze Sociologického ústavu AV ČR

Pořadatel: inicitiva Jsme fér

Iniciativa Jsme fér usiluje o uzákonění manželství pro gay a lesbické páry. Myslíme si, že je čas to změnit.

Spolek Queer Geography je skupinou expertů, vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků, ale i dalších osob které pojí zájem o mezioborové porozumění a studium lidské sexuality (sexualit), genderové identity (identit) a problematiku, která s nimi souvisí.