Překladatelský seminář

Místo: Pride Life – Dřevák

Několik knih

Jak překládat LGBT+ terminologii z angličtiny do češtiny? Co je nevhodné, co zastaralé a jak na nebinární češtinu?

Seminář je zaměřený primárně na překlad LGBT+ termínů z anglického do českého jazyka v literatuře, ale je otevřen i všem dalším zájemcům a zájemkyním o téma aktuální LGBT+ senzitivní terminologie.
Soustředit se budeme na tři okruhy: základní principy LGBT+ senzitivní terminologie a proč se jí vůbec v překladech zabývat, queer slang a nebinární češtinu. Druhá část pak bude praktická s možností vyzkoušet si překlad ukázek s následnou diskuzí o výhodách a nevýhodách jednotlivých řešení.
K rozebrání i ke stažení budou materiály obsahující nejfrekventovanější aktuální LGBT+ termíny, slang nebo shrnutí základních principů LGBT+ senzitivního jazyka.
Akci zaštiťuje Obec překladatelů.

Seminář povedou:

Jana Kunová – překladatelka z angličtiny, redaktorka, členka Obce překladatelů. Překládá především komerční beletrii od detektivek po young adult literaturu a fantastiku. Zajímá se o queer témata a aktivně se věnuje osvětě o asexuálním spektru.

Karel Pavlica – odborný pracovník Vzdělávání Prague Pride, Národního pedagogického institutu a FSS Ostravské univerzity, autor a editor článků a publikací mimo jiné na téma genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti

Pořádá: Obec překladatelů

Obec překladatelů (OP) sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky zabývající se překladem. Jejím posláním je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře.