Pomáhám, tedy jsem. Role pomáhajícího při řešení důsledků předsudečného násilí

Místo: Pride Life – Dřevák

Seminář pro odborníky*ce z pomáhajících profesí i pro všechny, kdo nechtějí homofobnímu násilí páchanému na svých blízkých jen přihlížet.

Sociální pracovníci*ice, psycholožky a psychologové, terapeuti a terapeutky, pedagogický personál, ale i další pomáhající a s lidmi pracující profese se mohou u svých klientů*ek, pacientů*ek a studentů*ek setkávat s předsudečným násilím. A nemusí mu jen nečinně přihlížet. Během workshopu si ukážeme, jaká může být naše role při provázení procesem řešení dopadů útoku. Budeme se bavit o tom, jak předsudečné násilí rozpoznat, jak téma napadení s oběťmi otevírat, kde můžeme být nápomocní a kde je na místě přenechat pomoc jiným odborníkům. Zjistíme, že na utěšující rozhovor nemusíme mít doktorát z psychologie a na podání trestního oznámení nepotřebujeme mít advokátní zkoušky. A hlavně se přesvědčíme, že jakákoliv pomoc je lepší než přehlížení.

Pořadatel: In IUSTITIA, o.p.s.

In IUSTITIA je nezisková organizace zabývající se problematikou předsudečného násilí. Provozuje Poradnu Justýna, která obětem předsudečného násilí z celé republiky poskytuje bezplatné sociální a právní poradenství a právní zastoupení.