Podpůrná skupina pro trans* a nebinární lidi

Řešíte problémy související s vaší identitou? Nejste si svou identitou jisti? Nevíte jak začít s tranzicí? Nebo se jen chcete setkat s lidmi v podobné situaci? Podpůrné skupiny Trans*parentu jsou bezpečným místem pro sdílení zkušeností, kde každý může být sám sebou, kde nikdo nikoho nesoudí. Pořádají se jednou až dvakrát do měsíce – buď online, nebo jako osobní setkání – v Praze a jednou za rok také v rámci festivalu Prague Pride. Skupiny jsou vedeny vyškolenými facilitátory. Pojďte sdílet své příběhy. Nejste na to sami!

Na skupinu se můžete registrovat prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpůrná skupina od 13h bude v českém jazyce, od 15h bude v anglickém jazyce.

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – vhodná i pro náctileté, přístupná se psem

Vibe check – komorní akce (do cca 30 lidí), tichá (bez hlasité hudby, křiku apod.), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatními přítomnými, možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – ve skupině se otevírají osobní témata týkající se genderové identity

PořádáTrans*parent
Organizace Trans*parent usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender, nebinárních a intersex osob. Spolek byl založen v Praze na jaře 2015 z potřeby vzájemného sdílení informací a zkušeností, jedním z důvodů byla i změna politiky v oblasti rovnosti transgender osob. Trans*parent se tak snaží prosazovat pochopení a přijetí trans*, nebinárních a intersex osob jak na společenské, tak na legislativní úrovni.

Pride Gallery

Vodičkova 707/37