Out-in-church – zkušenosti LGBTQ věřících v Německu

Miki Herrlein, zástupce akce Out-in-Church, bude mluvit o zkušenostech vedení dialogu mezi LGBTQ věřícími a katolickou církví v Německu

V lednu tohoto roku 125 německých katolíků prošlo comingoutem. Přihlášením se ke své odlišnosti chtěli – jak píší na společném webu – upozornit na diskriminaci a odloučení. Z jejich svědectví vyplývá, že církevní autority tvrdí, že LGBTQ lidé nejsou schopní s druhými navazovat „správné vztahy“, že kvůli svým „objektivně nezřízeným“ náklonnostem ztrácejí kus svojí lidskosti, a že stejnopohlavní vztahy „není možné uznat podle Bohem zjevených plánů za objektivně náležité“. Taková diskriminace je zrazením evangelia a je protikladem evangelijního poslání církve, kterým je „stát se znakem a nástrojem důvěrného spojení s Bohem a jednoty celého lidstva“. Během setkání se zástupcem akce Out-in-Church chceme diskutovat o inspiracích z Německa a o možnostech zlepšení integrace LGBTQ věřících v českém prostředí.

Pořádá: Logos Česká republika

Logos je ekumenické společenství LGBTQ+ věřících, jejich rodin a přátel