Malé pogo pro tebe

Grafika připomínající koláž z poštovních známek

Malé pogo pro tebe je název právě vydané korespondence z pozůstalosti Mirka Kováříka od nakladatelství Adolescent.

Nakladatelství Adolescent vydává v těchto dnech korespondenci z pozůstalosti recitátora, divadelníka, kulturního publicisty a moderátora Mirka Kováříka (1934–2020) s názvem Malé pogo pro tebe. Jedná se o dopisy psané na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století a adresované tehdy začínající básnířce Svatavě Antošové. Při jejich pročítání můžeme sledovat, jak se jejich vztah proměňoval a prohluboval – od prvního uctivého našlapování kolem několika autorčiných textů, které se tehdy Mirkovi dostaly do ruky, přes její debut v mladofrontovní edici Ladění, účast v almanachu Zeleného peří, společná recitační vystoupení na nejrůznějších pódiích až po vznik trvalého přátelství, které trvalo do roku 2020, kdy Mirek Kovářík zemřel.
Zajímavou rovinou je bezesporu i ta, která poodhaluje Mirkův pohled na svět, zejména na společenskou transformaci, jež formovala počátek devadesátých let, a na některé osobnosti veřejného a uměleckého života té doby.

Hosté:

  • Svatava Antošová
  • Jana Koubková
  • Jiří Staněk
  • Aleš Kauer

Pořádá: Aleš Kauer