KULT: Debata o body image v gay komunitě

Místo: Pride House – Velký sál

KULT: Debata o body image v gay komunitě

Debata k pětidílné podcastové sérii KULT, která se věnuje body image v gay komunitě.

Pětidílná podcastová série KULT zkoumá téma body image v gay komunitě. Její autor Lukáš Houdek v ní volně navázal na svůj podcast Hrana. Při jeho natáčení totiž zjistil, že toto téma má v případě neheterosexuálních mužů svůj vlastní historický i společenský kontext.

Kde mají nejistoty ohledně vlastního těla původ? Kam až mohou vést? Jakou roli v tom hrají sociální sítě a seznamovací aplikace? Je možné v gay komunitě spokojeně stárnout? Proč je kladen tak velký důraz na maskulinitu? A proč feminnější gayové čelí i v rámci komunity stigmatizaci? A dá se z často vyčerpávajícího běhu za ideálem vystoupit a mít rád sám sebe? To jsou otázky, na které se KULT hledá odpovědi. A bude se jim věnovat také debata, na níž vystoupí někteří z jeho protagonistů společně s Michalem Pitoňákem, výzkumníkem v oblasti sexuality neheterosexuálních lidí.

KULT je možné poslechnout na podcastových aplikacích v rámci doku-podcastu Exteriéry, nebo přímo na adrese https://www.hatefree.cz/audio/exteriery/kult

Hosté: výzkumník v oblasti sexuality Michal Pitoňák a další protagonisté podcastové série KULT

Moderátor: Lukáš Houdek, autor doku-podcastu Hrana a KULT

Pořadatel: HateFree Culture

Vládní kampaň proti nenávisti

Pride House

Střelecký ostrov 336