#IamRemarkable – Oslavte své úspěchy

Středa 10/8
16:00 17:30
Vzdělávání, Workshop
CZ
Čtvrtek 11/8
16:00 17:30
Vzdělávání, Workshop
CZ

Místo: Pride House – stan

#IamRemarkable – Oslavte své úspěchy

Cílem workshopu #IamRemarkable je budovat sebedůvěru jedince a bořit předsudky společenského vnímání sebepropagace. Na akci je třeba se předem registrovat prostřednictvím následujícího formuláře.

Mnozí z nás mají problémy, když mají mluvit o svých vlastních úspěších. Normy kulturní a genderové skromnosti, jakož i „impostor syndrom“, mohou komukoli zabránit, aby uznal své úspěchy jako něco, o co se zapříčinil vlastní snahou. Ve více než 150 krajinách již několik let vzděláváme jednotlivce a společnosti v oblasti sebepropagace, bourání stereotypů a budování sebedůvěry v rámci iniciativy #IamRemarkable. Cílem této iniciativy je zlepšit motivaci sebepropagace a dovednosti lidí a změnit sociální vnímání sebepropagace. Během 90 minutového workshopu se naučíte důležitost sebepropagace ve vašem osobním a profesním životě a poskytne vám nástroje na zlepšování této dovednosti.

Pořadatel: Google Česká republika

Pride House

Střelecký ostrov 336