#IamRemarkable – Oslavte své úspěchy (AJ)

Pátek 12/8
16:00 17:30
Vzdělávání, Workshop
EN

Místo: Pride House – stan

#IamRemarkable – Oslavte své úspěchy (AJ)

Cílem workshopu #IamRemarkable je budovat sebedůvěru jedince a bořit předsudky společenského vnímání sebepropagace. Na akci je nutné se předem registrovat prostřednictvím následujícího formuláře.

Mnozí z nás mají problémy, když mají mluvit o svých vlastních úspěších. Normy kulturní a genderové skromnosti, jakož i „impostor syndrom“, mohou komukoli zabránit, aby uznal své úspěchy jako něco, o co se zapříčinil vlastní snahou.

Ve více než 150 krajinách již několik let vzděláváme jednotlivce a společnosti v oblasti sebepropagace, bourání stereotypů a budování sebedůvěry v rámci iniciativy #IamRemarkable.

Cílem této iniciativy je zlepšit motivaci sebepropagace a dovednosti lidí a změnit sociální vnímání sebepropagace. Během 90 minutového workshopu se naučíte důležitost sebepropagace ve vašem osobním a profesním životě a poskytne vám nástroje na zlepšování této dovednosti.

Workshop povede Martina Cílková, Google Certified Trainer, #IamRemarkable Facilitator.

Martina čeří stojaté vody veřejné správy a nezisku s energií a idealismem jí vlastními. Zkušenosti sbírala ve Francii v coworkingu a umění, v Japonsku jako ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism. Po návratu do ČR se snažila o inovace jako vedoucí obchodního odboru Národního divadla. Touhu po lepším světě s pomocí znalostí genderu a NVC naplňuje kromě práce a mentoringu, také dobrovolnictvím pro kočičí útulek nebo propojování komunity argentinského tanga, které jediné ji umí zpomalit životní tempo.

Pořádá: Google Česká republika

Pride House

Střelecký ostrov 336