Domov mé matky

Vernisáž výstavy „Domov mojí matky” umělkyně Lê Thị Hoài, která zkoumá krizi identity mladé Asiatky žijící v Evropě. Autorka hledá pocit sounáležitosti, přijetí a pochopení. Snaží se vytvořit přenosné kořeny prostřednictvím vlastní svatyně vycházející z tradice kultu předků. Víra v mrtvé předky je spojena s přesvědčením o „morálním dluhu vůči předkům”, avšak umělkyně zároveň polemizuje s uspořádáním patriarchální, heteronormativní a konzervativní společnosti, kterou její předci ztělesňovali.

Host
Tamara Moyzes – kurátorka

Vstupné – dobrovolné

Přístupnost – akce je vhodná i pro děti a náctileté, přístupná se psem, bezbariérová

Vibec check – velkokapacitní akce (více než 200 lidí, vysoká možnost fyzického kontaktu), možnost sezení, vnitřní a venkovní prostor

Trigger warnings – výstava bude projednávat generační a identitární témata Vietnamské komunity, přes intimní nahlédnutí do umělkyního života. Současně umělkyně poukazuje na patriarchální vnímání světa, na úzké vnímání gendru, a to z pozice české i vietnamské společnosti.

Artivist Lab (Kampus Hybernská)

Hybernská 998/4