Byli jsme tu

Tento projekt byl realizován v rámci uměleckého projektu Vyjít z izolace: Uměním k zviditelnění (Coming Out of Isolation: Through Art to Visibility), který organizuje IZOLYATSIA a nevládní organizace KyivPrideza podpory EVZ Foundation. První text byl vytvořen v roce 2018 jako prezentace série děl zobrazujících skutečné LGBTQ veterány války na Donbasu. Po zapojení do tohoto projektu vytvořil veterán Viktor Pylypenko Svaz ukrajinských LGBTQ vojáků (Union of Ukrainian LGBTQ Military), který před totální invazí čítal asi 130 lidí. V současné době svaz zahrnuje více než 300 lidí, z nichž 100 je otevřeně queer. Většina z nich se v současné době účastní bojových akcí.

Protiteroristické operace na východě Ukrajiny se zúčastnilo více než 330 000 Ukrajinců (zdroj: údaje o udělení statusu válečného veterána zveřejněné ukrajinskými úřady k 2. květnu 2018). O počtu LGBTQ+ osob mezi nimi neexistují žádné informace. Krajně pravicové skupiny a lidé, kteří mají stejné konzervativní názory, jsou pevně přesvědčeni, že tam takové osoby nejsou. Toto přesvědčení se často používá jako argument proti pořádání lidskoprávních akcí a pochodů za rovnost. Cílem projektu We Were Here je připomenout tyto vojáky, kteří jsou sice novodobými ukrajinskými hrdiny, ale většina jejich spoluobčanů přitom ignoruje jejich existenci.

Zástupci LGBT+ komunity se stali ústředními postavami projektu We Were Here. Zapojili se do bojů proti ruskému terorismu po anexi Krymu a i nyní působí jako vojáci a dobrovolníci. Střet, konflikt a prolínání těchto identit se promítá do série portrétů. Většina z nich musí nosit maskáče nejen během služby, ale i mimo ni. V civilním životě neprocházejí veřejnými coming outy a své pravé já většinou skrývají i v armádě, protože se bojí posměchu a negativních reakcí. Někteří z nich v obavě, aby nebyli identifikováni, požádali, aby v projektu byly použity pseudonymy. Každý z nich má jiný názor: někteří se vyslovují pro pochody za rovnost, jiní říkají, že to jen provokuje krajní pravici. Jediné, co je spojuje, je služba v ukrajinské armádě, aktivní účast v dobrovolnickém hnutí, sexualita a genderová identita. Tato témata jsou stále tabu jak v typicky maskulinních strukturách, jakou je armáda, tak v celé ukrajinské společnosti.

Anton Šebetko je ukrajinský umělec a fotograf z Kyjeva. Úzce se zabývá LGBTQ+ problematikou. Inspirují ho témata týkající se paměti, ztráty identity, plurality dějin, a zejména pak role, kterou fotografie mohou hrát při odhalování těchto příběhů. Jeho rozsáhlý výzkum se věnuje zapomenuté queer historii Ukrajiny. Škála jeho projektů sahá od instalací a intervencí zaměřených na stará výletní místa a undergroundové gay resorty na Krymu až po aktuálnější témata, jako jsou ukrajinští LGBTQ+ vojáci.

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – vhodná i pro děti a náctileté, přístupná se psem

Vibe check – komorní akce (do cca 30 lidí), tichá (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – válka

Pořádá Prague Pride
Jsme nevládní nezisková organizace, pro kterou je na prvním místě člověk a jeho lidská důstojnost. Respekt a rozmanitost jsou naše základní hodnoty. Věříme v demokracii a právní stát založený na úctě k lidským právům. Naším posláním je utvářet respektující a bezpečné prostředí, ve kterém mohu být LGBT+ lidé sami sebou.

Pride Gallery

Vodičkova 707/37