Bohoslužba na závěr Prague Pride

Závěrečná bohoslužba festivalu Prague Pride sloužená několika farářkami z různých církví.

Tradiční ekumenická bohoslužbu na závěr festivalu Prague Pride bude společně složena několik farářkami z různých církví. Spolu se budeme modlit, zpívat a číst z Bible. Na místě bude k dispozici program bohoslužby – nemusíte se tedy bát, že byste se neorientovali v tom, co se okolo vás děje. Prostřednictvím společné bohoslužby křesťanů*nek z různých církví chceme LGBT+ lidem ukázat, že nejhlasitější křesťanští radikálové nepodávají věrný obraz Božího lidu. Společná bohoslužba doloží, že předsudky LGBT+ lidí vůči křesťanům jsou stejně zbytečné jako předsudky křesťanů vůči LGBT lidem. Přijďte se o tom přesvědčit sami. Po bohoslužbě bude následovat občerstvení s prostorem k rozhovoru.

Pořadatel: Křesťanstvo pro pestrost