Pocit sounáležitosti a přijetí v kolektivu – to jsou některé z cílů Glamazonu, LGBT+ iniciativy společnosti Amazon

Inzerce

Pocit sounáležitosti a přijetí v kolektivu – to jsou některé z cílů Glamazonu, LGBT+ iniciativy společnosti Amazon
Foto: Amazon

Glamazon, zaměstnanci vedená iniciativa v oblasti rozmanitosti a začleňování LGBT+ osob, funguje v Amazonu již řadu let. Prezidentka českého Glamazonu a manažerka dobrovízského distribučního centra, Barbora Šikolová, nám přiblížila, co obnáší být součástí této komunity.

Jak dlouho jste součástí českého Glamazonu?
V Praze byl Glamazon založen v květnu 2017, doslova pár měsíců před mým nástupem do Amazonu. Tenkrát jsme se poprvé, jako zaměstnanci Amazonu, zúčastnili pochodu Prague Pride a dodnes na náš první pochod rádi vzpomínáme. Tehdy jsme si stihli vzít pouze stejná trička, protože to bylo organizováno dost narychlo, ale dnes už máme do průvodu vyzdobené celé auto.

O co přesně v Glamazonu jde a proč je dobré být jeho součástí?
Glamazon umožňuje LGBT+ zaměstnancům Amazonu a jejich podporovatelům navazovat kontakty, rozvíjet a vzdělávat v této oblasti nejen sebe ale i širokou veřejnost a propagovat přijetí menšinové komunity na pracovišti a v běžném životě. Kromě organizace přednášek a workshopů se pražští zástupci Glamazonu podílejí na řadě dalších aktivit.

O jaké další aktivity se jedná?
Já věřím, že vzdělání a informovanost je nejdůležitější, proto i pro naše manažery připravujeme různá školení, kde diskutujeme o naší kultuře, protože pozorujeme nárůst zájmu o téma ze strany zaměstnanců. Proškolíme je, aby věděli, jak v tomto ohledu se zaměstnanci komunikovat. Na posledním workshopu pro manažery jsme měli externího hosta Lenku Královou, která s námi sdílela osobní příběh o svém transgender coming outu. A kromě přednášek, workshopů a zmiňované účasti na Prague Pride pořádáme také různá volnočasová setkání, jako například charitativní běh proti homofobii.

Jak velká je dnes česká Glamazon komunita?
Český Glamazon v tuto chvíli čítá okolo 30 členů a stále se rozšiřuje. To i díky našemu HR oddělení, které naše aktivity neustále podporuje a zviditelňuje mezi zaměstnanci. Amazon je velká společnost s rozmanitou kulturou a já jsem ráda, že můžu být součástí týmu, který dbá na rovnost mezi zaměstnanci a také ve společnosti.

Kdo se může Glamazon akcí účastnit?
Našich akcí se může účastnit úplně každý, bez ohledu na sexuální orientaci nebo příslušnost k jiné menšině. Rádi přivítáme všechny, kteří nám chtějí pomoci šířit osvětu. Zastávám názor, že to vůbec není o sexuální orientaci, ale o tom, jak má člověk nastavené myšlení a zda věří, že láska má stejnou hodnotu, bez ohledu na to, s kým žijeme.

Setkala jste se někdy vy osobně s nějakým negativním přístupem kvůli vaší orientaci?
Já osobně jsem s tím, že žiji s partnerkou, neměla nikdy v zaměstnání ani v životě větší problém. Ale bohužel, takovou zkušenost určitě nemá každý. Myslím si, že v dnešní době už jsou ty největší negativismy vůči gayům nebo lesbám téměř překonané. Nicméně to stejné se nedá říct o transgender tématice. Stále pozoruji, že lidé kolikrát neví, jak na osoby po proměně nebo v jejím průběhu reagovat. Někteří mají dost zkreslené představy a řadu předsudků. Proto je to nyní téma, kterému se chceme v Glamazonu nejvíce věnovat.