Spolupráce s politickými subjekty

Spolupráce s politickými subjekty

Festival Prague Pride je akce, která má v sobě kromě kulturního, naučného a zábavního programu také část politickou a advokační (lobbingovou). Tento dokument představuje hlavní zásady spolupráce festivalu Prague Pride v oblasti politických a advokačních aktivit.