05.08.2021 17:00
05.08.2021 18:30
Máte na to data? Diskuze o LGBT+ výzkumech
vzdělávání
Pride House , Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8, Bazén
česky
zdarma
Image

Co víme a nevíme o diskriminaci a násilí kvůli sexuální orientaci a genderové identitě v Česku? Proč to potřebujeme vědět? Jaká úskalí skýtá dotazování LGBT+ lidí nejen na internetu?

Těmito a dalšími důležitými otázkami se bude zabývat diskusní panel pořádaný organizací In IUSTITIA.

Vystoupí výzkumníci *ce s přímou zkušeností s prováděním výzkumů zaměřených na LGBT+ lidi:
JUDr. Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv, předtím vykonával funkci jeho zástupce. Dlouhodobě se věnuje problematice nájemních vztahů – v roce 1991 se stal spoluzakladatelem a předsedou Sdružení na ochranu nájemníků. V minulosti byl činný v advokacii a od roku 1998 do dubna 2013 byl poslancem za ČSSD v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D., vedoucí úseku výzkumu v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zaměřuje zejména na výzkumy v oblasti diskriminace a rovného zacházení. Působí též jako odborná asistentka na Fakultě sociálních studií a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., výzkumný pracovník NÚDZ, kde se zabývá zejména působením tzv. společenské heteronormativity na sociální organizaci a kvalitu života neheterosexuálních lidí v Česku. Mezi jeho klíčové výzkumné zájmy patří porozumění tzv. menšinovému stresu a jeho dopadům na duševní zdraví neheterosexuálních lidí. Mezi další témata, jimž se věnuje, patří diskriminace LGBT+ lidí, sociální epidemiologie HIV/AIDS, zejména destigmatizační přístupy a rozvoj LGBTQ psychologie.

Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D., v organizaci In IUSTITIA věnuje převážně výzkumům v oblasti předsudečného násilí. Dále je výzkumným pracovníkem Kliniky adiktologie, 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na oblasti adiktologie, veřejného zdraví a kriminality ze sociologického hlediska. 

Moderuje:
Luboš "LP Fish" Pavlovič, novinář a moderátor.          

Diskuze se koná v Kasárnách Karlín, v části Bazén.

In IUSTITIA se od roku 2009 věnuje tématu předsudečného násilí. Prostřednictvím sociální a právní poradny pomáhá osobám napadeným z důvodu jejich jinakosti, včetně homofobie a transfobie. Ročně poskytne služby zdarma více než 400 lidem. Věnuje se také výzkumu a monitoringu předsudečného násilí v ČR. Organizace se zabývá také vzděláváním policie, státního zastupitelství a soudů.

Image

COVID-19: Pro vstup na festival musíš splnit následující opatření. Pokud je nedodržíš, na akce tě bohužel nebudeme moct pusit.

  • Mít nasazený respirátor/nanoroušku.
  • U vstupu předložit jedno z následujícího:
    • negativní antigenní test z oficiálního testovacího místa (doma udělaný test a čestné prohlášení nestačí) starý max. 72 hodin, nebo
    • negativní PCR test starý max. 7 dní, nebo
    • potvrzení o ukončeném očkování, tj. 2 týdny po poslední dávce vakcíny, nebo
    • potvrzení o prodělaném covidu-19 v posledních 180 dnech.

Chceme pro tebe pride bezpečný, proto dodržujeme vládní opatření a doporučení Hygienické stanice hl. města Prahy. Díky, že nám také pomáháš.

česky