04.08.2021 17:00
04.08.2021 18:30
Křest příruček Specifika sociální práce respektující genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitost
vzdělávání
Pride House , Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8, Stan
česky
zdarma
Image

Křest tří dílů příručky Specifika sociální práce respektující genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitost z dílny programu vzdělávání Prague Pride.        

Účelem příruček je přiblížit čtenářům*kám témata týkající se menšinové sexuální orientace a genderové identity a specifika práce s LGBT+ lidmi.

  • První díl se věnuje základům genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti, dále specifikům sociální práce LGBT+ lidmi obecně a v církevních organizacích a v rámci pastorační péče.
  • Druhý díl se zaměřuje na životní události (LGBT+ děti a mládež, duhové rodiny, LGBT+ senioři*ky a pozůstalí).
  • Třetí díl příručky se zaměřuje na rizikové jevy (závislosti, HIV/AIDS, násilí v gay a lesbických vztazích, sociální práci s LGBT+ lidmi bez zaměstnání a bez přístřeší a další).

Publikace vyšly s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Křtu se zúčastní:

Stanislav Kostiha se dlouhodobě angažuje ve spolku LGBT+ věřících Logos Česká republika. Za jeho předsednictví se Logos aktivně zapojil do přípravy duchovní části programu v rámci festivalu Prague Pride. Do příručky přispěl společně s Radkem Šoustalem kapitolou o sociální práci s LGBT+ lidmi v církevních organizacích a pastorační péči.

Marcela Macháčková – věnuje se vzdělávání a osvětě o LGBT+ tématech na ZŠ a SŠ pod hlavičkou projektu Mezipatra na školách, v současné době působí v Národním ústavu pro duševní zdraví, kde se zabývá destigmatizací duševních onemocnění. Do příručky přispěla kapitolou o sociální práci s LGBT+ lidmi. 

Karel Pavlica působí v Prague Pride jako koordinátor vzdělávání pro odborníky*odbornice v pomáhajících profesích, kromě toho působí jako dobrovolník v internetové LGBT+ poradně Sbarvouven.cz. Na příručkách pracoval jako editor a přispěl např. kapitolami o genderové identitě, sexuální orientaci, homo/bi/transfobii a dalšími. 

Radek Šoustal – metodik náhradní rodinné péče na MPSV, angažuje se ve spolku Logos ČR (sdružující LGBT+ věřící, členy jejich rodin, přátele a příznivce). Do příručky přispěl společně se Stanislavem Kostihou kapitolou o sociální práci s LGBT+ lidmi v církevních organizacích a pastorační péči a dále kapitolou věnující se náhradní rodinná péči se zaměřením na genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitost.

Petr Votruba – koordinuje pracovní skupinu na MPSV v projektu „Rozvoj systému sociálních služeb“  zaměřující se na klientelu LGBT+ v sociálních službách. Cílem pracovní skupiny je vytvářet metodické/informační či osvětové materiály a publikace zejména pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně v sociálních službách k zajištění kulturně kompetentní péče. Pracovní skupina je tvořena ze zástupců a zástupkyň poskytovatelů sociálních služeb, LGBT organizací a odborných pracovnic.

Moderuje:
Bohdana Rambousková – osm let vedla komunikaci Prague Pride, podílela se na jazykové úpravě třetího dílu příručky.

česky